Opgave 1 til film 2

Materialer: A5 postkort og et ark til en fælles klasse-planche

support-12

 

 

Del 1

Drøft følgende spørgsmål i gruppen:

  • Hvad gjorde Tobias´ historie troværdig, selvom den ikke var sand?
  • Hvilke virkemidler bruges til manipulation på internettet?
  • Har I eksempler på internetsider, der manipulerer med seeren?

 

compose-78

 

 

Del 1

Brainstorm

Lav en brainstorm på, hvilke ting man som ung skal være opmærksom på, når man bruger internettet.
Skriv et opmærksomhedspunkt per postkort og lav gerne flere kort.

 

genius-85

 

 

Del 3

Mapping på gulv

Alle elever lægger deres kort på gulvet i klassen. Alle hjælper hinanden med at sortere opmærksomhedspunkterne i små bunker, så de passer sammen.

Eleverne skal nu udvælge de 5 vigtigste opmærksomhedspunkter i forhold til kritisk brug af internettet.

De fem vigtigste opmærksomhedspunkter skrives på en planche, der hænges op i klassen.

 

Opgave 2 til film 2

Materialer: PC til alle elever – eventuelt med programmet Microsoft Publisher

compose-78

 

 

Del 1

Opgave: Ytringsfrihed på internettet?

Skriv et læserbrev til en stor, dansk avis, hvor du drøfter farerne ved, at alle kan lægge ting ud på internettet. Drøft også fordele og udfordringer ved at begrænse ytringsfriheden på internettet. Giv anbefalinger til læseren om, hvordan man kan sikre sig imod manipulation.

Du må gerne samarbejde med en klassekammerat.

 

genius-85

 

 

Del 2

Fælles på klassen

Læserbrevene læses op på klassen eller trykkes og omdeles på skolen.