Introduktion

Radikalisering og ekstremisme blandt unge og voksne er en stigende udfordring for demokratiet og sammenhængskraften i det moderne samfund. En måde at forebygge disse negative tendenser er at understøtte børn og unges tilhørsforhold til positive fællesskaber og en generel inkluderende kultur i skoler, ungdomsuddannelser og de nonformelle fora, hvor børn og unge deltager og knytter venskaber.

Undervisningsmaterialet ”Forebyg radikalisering – modstandskraft i fællesskaber” henvender sig til undervisere og elever på grundskolens 7. – 10. klassetrin og på produktionsskoler. Det overordnede formål med undervisningsmaterialet er at forebygge og forhindre ekstremisme og radikalisering. Dette sker ved at de unge klædes på til at være livsduelige, til at håndtere eget liv og træffe gode og sunde valg. Ambitionen med undervisningsfilmene og de efterfølgende opgaver er at igangsætte debatter og sætte læringsprocesser i gang blandt målgrupperne med målet om at fremme en positiv og inkluderende ungekultur.

Undervisningsfilmene med læringsopgaver vil udfordre de unge med en lang række problemstillinger, temaer og bud på løsninger og handlingsveje, der er konstruktive for ethvert ungt menneske at reflektere over og tage stilling til.