Nyttige links

Fagbeskrivelser for samfundsfag og dansk

www.emu.dk

Materiale om ytringsfriheden og racisme

http://www.emu.dk/modul/racisme-og-racismeparagraffen

Det Kriminalpræventive Råd: materialer til unge

http://www.dkr.dk/category/citizens/til-unge

Socialstyrelsen: fakta om integration

http://www.integrationsviden.dk/

Socialministeriet: om radikalisering

http://sm.dk/arbejdsomrader/forebyggelse-af-radikalisering-og-ekstremisme

Justitsministeriet: handleplan mod ekstremisme og radikalisering

http://justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2014/regeringen-sk%C3%A6rper-indsatsen-mod-radikalisering-og-ekstremisme

Pædagogiske og didaktiske indlæg

www.cooperativelearning.dk

http://www.emu.dk/soegning/relationsmodellen?f%5B0%5D=field_omraade%3A5464

http://www.blivklog.dk/Redskaber/Appreciative-Inquiry.aspx

http://www.blivklog.dk/Metoder/Metoder-til-undervisning/Cooperative-Learning.aspx

http://www.detdigitalespejl.dk/ 

Netetik. Digitalt undervisningsforløb for udskolingselever, der handler om hvorledes unge bør begå sig på internettet samt hvilke farer, de skal være opmærksomme på

http://www.sikkerchat.dk/