Fordybelse

Et anerkendende interview

Materialer: Kuglepen og post-it blokke til alle

Grundlaget for at forstå egne og andres handlinger er at have indsigt i både egne sociale og relationelle kompetencer samt i klassekammeraternes.

Følgende interviewøvelse understøtter denne indsigt hos den enkelte og i fællesskabet.

 

Til underviseren:

  • Eleverne inddeles i par med klassekammerater, som de ikke går sammen med i dagligdagen.
  • Underviseren forklarer interviewøvelsen og styrer tiden
  • Alle får 3 minutter individuelt til at huske på en situation, hvor han/hun var en rigtig god klassekammerat.

support-12

 

 

Del 1

Anerkendende interview

Flow A: 6 minutter

Person 1: Fortæl om en situation, hvor du var en rigtig god ven eller klassekammerat

Person 2 lytter og skriver små post-it sedler om det positive ved  klassekammeraten, der gør ham/hende  til en rigtig god ven i fortællingen.

Flow B: 4 minutter

Person 2: Fortæl til klassekammeraten, hvad det er, der gør ham/hende til sådan en god ven (brug de små post-it sedler)

Person 1: lytter

Flow C: 2 minutter

Person 1: Tal om, hvad du nu er blevet særligt opmærksom på ved dig selv

 

genius-85

 

 

Del 2

Fælles plenum:

Hvad lærte jeg om mig selv?

Hvad fik jeg af viden om mine klassekammerater, som jeg ikke havde før?

Hvordan kan vi bringe det bedste frem i hinanden?

 

Et rollespil

Rollespil og lignende er metoder, som er effektive til at inddrage unge i demokrati, forståelse for hinanden og for fællesskabets betydning. At skulle sætte sig selv i andres situation eller rolle og forberede et lille drama til fremvisning er et godt greb i undervisningen og fremmer bl.a. at:

  • eleverne kan føle både medejerskab og medansvar og kan ’designe’ deres del af timen
  • eleverne bruger flere sanser til at leve sig ind i den pågældende problemstilling/situation, herunder at bryde med fordomme
  • eleverne i processen kan øve sig i at argumentere for egne synspunkter og formidle eksempler på handlemåder i forhold til en given problemstilling

Hvordan

Lav grupper a 3-4 elever

Alle eleverne læser casen og fordeler rollerne

Den enkelte elev udvikler sin rolle og gruppen udvikler fortællingen i fællesskab

Spilmaster

Læreren er spilmaster. Dette betyder, at hun kan stoppe rollespillet og bede tilskuerne(klassen) drøfte casen.

Rollespillet kan også laves som forumteater og inddrage alle eleverne ved at lave løbende udskiftning. Følgende regler kan anvendes:

  1. Hvis én af tilskuerne klapper i hænderne, fryser skuespillerne
  2. Eleven, der klappede, siger, hvem han/hun vil bytte med
  3. Eleverne bytter og rollespillet fortsætter.

 

Case: Majas fællesskaber

Personer: Maja (ung), Merete(mor) og Steen(bonusfar) og evt. Søren(klasselærer)

Maja er 14 år og går i 8. klasse på en skole udenfor Ålborg. Maja er på det seneste begyndt at hænge ud inde i byen med nogle unge fra det lokale ungdomshus, ”Rød Front”. Hun går kun i sort tøj og ryger måske også en del hash.

En dag ringer Majas klasselærer Søren hjem til Majas mor, da Maja er begyndt at pjække en del. Hun laver ikke sine lektier, og klasselæreren er bekymret for Maja. Maja har trukket sig fra klassens fællesskab.

Hvad sker der?

 

Case: En dag i Volders liv

Personer: Volder(ung), Kenneth (storebror), Niller (anfører i radikal gruppe)

Volder er taget på stadion sammen med sin storebor Kenneth. De er til fodboldkamp, og der er gang i den. Stadion syder af kampgejst og Kenneth og Niller råber ”fede perkersvin” efter en fodboldspiller på modstanderholdet. Niller foreslår Kenneth og Volder, at de skal tage med til en demonstration i Sverige…

Hvad sker der?